دانلودسیتی | بازی فشرده | فیلم فشرده

دانلود پک تلفظ نام تیم ها توسط گزارشگر PES 2017 Callnames Team v1
2017.01.25
0 نظر        دانلود سیتی

پک تلفظ نام تیم ها توسط گزارشگر PES 2017 Callnames Team v1

ویژگی ها:

– Callnames imported  relink ati in .hca format no .adx

– Compatible with all patches for PES 2017

– XBOX360 compatibility coming soon.